آموزش

 
ثبت نام دوره های آموزشی دیجی سلامت آغاز شد .
 
دیجی سلامت با همکاری آموزشگاههای طب سنتی نامدار اقدام به برگزاری دوره های زیر می نماید .
 
دوره های حرفه ای طب سنتی با ارایه مدرک رسمی و بین المللی زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور  
 
با حضور اساتید مجرب
 
1-کاربر گیاهان دارویی -------------------------------------------- 750.000 هزار تومان
2-شناخت و فروش گیاهان دارویی -------------------------------- 750.000 هزار تومان
3-پرورش گیاهان دارویی ------------------------------------------ 750.000هزار تومان
4-مشاور مهارتهای سالم زیستن ------------------------------------ 750.000هزار تومان
5-عنبیه شناسی (بیماری شناسی از روی چشم) -------------------- 2 دوره، هر دوره 700.000هزار تومان
6-زبان خوانی (شناخت بیماری از روی زبان) -------------------- 4 جلسه ،350.000 هزار تومان
7-شناخت و درمان با زالو ---------------------------------------- 750.000 هزار تومان
8-پرورش زالو  --------------------------------------------------- 750.000 هزار تومان
9-طب سوزنی-------------------------------------------------------2 دوره ، هر دوره 700.000 هزار تومان
10-ماساژ درمانی---------------------------------------------------- 750.000 هزار تومان
11-بیماری شناسی و نسخه نویسی --------------------------------- 750.000هزار تومان
12-حجامت و بادکش درمانی---------------------------------------- 750.000هزار تومان
13-کرم سازی ( دوره های پوست و زیبایی )----------------------- 750.000 هزار تومان
14- شناخت مفردات گیاهی ------------------------------------------700.000 هزار تومان
15-اسانس گیری و روغن گیری ----------------------------------- 750.000 هزار تومان
16-سوجوک ( دانه درمانی ) --------------------------------------- 450.000 هزار تومان
17-دوره مبانی طب سنتی  ----------------------------------------- 750.000 هزار تومان
18-دوره متوسطه طب سنتی---------------------------------------- 750.000 هزار تومان
19-دوره پیشرفته طب سنتی ---------------------------------------- 750.000 هزا تومان
20-آموزش مهارت سلامت جسم و جان ( اعراض نفسانی )-------- 750.000 هزار تومان
21- نبض شناسی --------------------------------------------------- 750.000 هزار تومان
*********************************************************************************
شماره ها ی  تماس جهت ثبت نام:
 
02122380425
02122380426
02122380427